کلیپ قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc

[ad_1]

این هفته به قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc اختصاص یافته است.

در این شماره به ابعاد مختلف این قراردادها و تأثیرات سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و … آن بر جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

اعتراض بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به برخی مفاد این قراردادها؛ بازگشت به عصر پهلوی؛ شرعی شدن رشوه های نفتی؛ قصه تلخ قراردادهای نفتی و یک هشدار جدی در مورد این قراردادها و تأثیر آن بر آینده انقلاب اسلامی
مواردی است که در این شماره مورد بررسی قرارا گرفته است

 

 

<>

[ad_2]

لینک منبع

عکس العمل کشورهای دنیا در حمله ی موشکی ایران به داعش

[ad_1]

دشمنان ایران طعم موشکهای ایران را نچشیده بودند و چه بسا که نصایح رهبرمان را جدی نمیگرفتند ، همان موقع که فرمودند دوران بزن در روها تمام شده است حجت با آنان تمام شد و بدیهی است که دوستان ما خوشحال شدند و دشمنان ما نه. اما هزار من گفتن و شنیدن کی بود مانند […]

[ad_2]

لینک منبع